Aangepaste Vuurwerkregels

Let op: sinds vorig jaar zijn er weer een paar aangepaste Vuurwerkregels van toepassing! 

Aanpassing Vuurwerkregels 2018 en 2019
De afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer besloten dat het veilig afsteken van vuurwerk een speerpunt dient te zijn. Dat kunnen wij als Huisman Vuurwerk natuurlijk alleen maar toejuichen.

Verplichte Vuurwerkbril en Aansteeklont
De Overheid heeft besloten dat vanaf dit jaar (2019) bij elke bestelling verplicht een vuurwerkbril en aansteeklont moet zitten. In samenwerking met de Branchevereniging zal hiervoor gezorgd worden. Als je de afgelopen jaren bij ons hebt besteld verandert er eigenlijk niets op dat gebied, wij stoppen immers al jarenlang een gratis vuurwerkbril en aansteeklont op onze kosten bij iedere bestelling. 

Verplichte Pijlenstandaard
Een ander besluit heeft te maken met de verkoop en afsteken van vuurpijlen. Bij iedere bestelling waar een pijlartikel in zit dient verplicht een veilige Lanceerbasis, ook wel Afsteekinstallatie of Pijlenstandaard genoemd, mee verkocht te worden. Dat betekent in de basis dat de besteller verplicht is om een Pijlenstandaard aan te schaffen. De winkelier krijgt de verantwoordelijkheid om hierop toe te zien. Inmiddels is ook bekend gemaakt dat als je bij het bestellen en/of afhalen aangeeft dat je er al één hebt, je er niet nog één aan hoeft te schaffen. Bestel je een pijlenpakket, losse vuurpijl of een pakket waar 1 of meerdere pijlen in zit? Zorg er dan in ieder geval voor dat je er een Pijlenstandaard bij bestelt als je die nog niet hebt. Je hebt er al één voor € 1,99!!

Sinds eind 2014 zijn er nog een aantal andere aangepaste Vuurwerkregels van toepassing:

Afsteken
De grootste en belangrijkste aanpassing heeft te maken met het afsteken van vuurwerk. Dat mag alleen nog op 31 december vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. Overdag knallen mag dus officieel niet meer. Doe je dit wel dan risceer je een bekeuring en dus een boete van de politie. Omdat we allemaal nog zo lang mogelijk van onze favoriete hobby willen genieten, adviseren we iedereen om je er zoveel mogelijk aan te houden en dus niet vóór 18.00 uur op Oudejaarsdag af te steken. Enige uitzondering op deze aangepaste afsteektijden is het afsteken van CAT.1 Vuurwerk, dat mag ook op 31 december overdag afgestoken worden!!

CAT.1 Vuurwerk
Het is tegenwoordig in Nederland toegestaan om het hele jaar door vuurwerk te kopen en af te steken mits het CAT.1 Vuurwerk betreft en je anderen niet tot overlast bent bij het afsteken. CAT.1 Vuurwerk kenden we voorheen als Fop- en Schertsvuurwerk, ook wel Kindervuurwerk genoemd, alleen is er aan deze categorie ook een aantal kleine vuurwerkartikelen toegevoegd zoals grondbloemen, kleine fonteinen en knetterlinten.

CAT.1 Vuurwerk kopen en afsteken
Op de verpakking moet een duidelijke vermelding staan dat het CAT.1 Vuurwerk betreft. Tevens staat de minimum leeftijd vermeld. Een gedeelte van het CAT.1 Vuurwerk is vanaf 12 jaar te verkrijgen en af te steken, de rest vanaf 16 jaar. CAT.1 Vuurwerk mag zoals hierboven aangegeven het hele jaar door worden afgestoken mits je een ander niet tot overlast bent. Op de website www.vraaghetdepolitie.nl vind je meer informatie over het kopen en afsteken van CAT.1 Vuurwerk, onder andere hier: Hoe herken ik de categorie vuurwerk?, hier: Mag je Kindervuurwerk het hele jaar overal afsteken? en hier: Hoe oud moet je zijn om kindervuurwerk of CAT.1 Vuurwerk te kopen?

Veiligheid
Huisman Vuurwerk verkoopt door de Nederlandse Overheid goedgekeurd consumentenvuurwerk. Al ons vuurwerk voldoet aan de hoogste eisen en is voorzien van het benodigde CE-keurmerk. Steek het vuurwerk veilig af bijv. met een vuurwerkklem en pijlenstandaard, op voldoende afstand, met een veiligheidslont en draag daarbij een vuurwerkbril. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de toeschouwers!!

Maximum gewicht per persoon
De maximale hoeveelheid vuurwerk die mag worden meegegeven is gelijk gebleven. De officiële wettelijke regel die we uiteraard ook bij Huisman Vuurwerk toepassen luidt: per keer mag er maximaal 25KG bruto gewicht per persoon worden meegenomen bij het afhalen. Heb je een grotere bestelling kom dan dus met meer mensen tegelijk afhalen!!

Versturen bij wet verboden
Bij Huisman Vuurwerk krijgen we regelmatig de vraag of we onze vuurwerkartikelen ook op kunnen sturen. Het per post of pakketdienst versturen van vuurwerk is in Nederland bij wet verboden! We mogen nog geen pakje sterretjes in een enveloppe stoppen...

Geen verandering in Afhaal- en Verkoopdagen
Heel even was er in de media sprake van berichten over het inkorten van het aantal dagen dat het vuurwerk mag worden afgehaald en los verkocht. Deze berichtgeving bleek iets te voorbarig. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer besloten om geen aanpassing in het aantal Afhaal- en Verkoopdagen door te voeren. De Afhaal- en Verkoopdagen zijn daarom nog steeds op 29, 30 en 31 december a.s. (behalve op zondag)!!

Geen verkoop en afhalen op zondag
Het is bij wet verboden om vuurwerk op zondag te verkopen en/of mee te geven. Dit jaar valt 29 december op een zondag en dat betekent dat wij een dag eerder mogen starten met de Losse Verkoop- en Afhaaldagen. In 2019 kun je jouw vuurwerk dan ook op zaterdag 28 december, maandag 30 december of op dinsdag 31 december op de afgesproken dag en tijd af komen halen. Hetzelfde geldt voor de Losse Verkoop die dus ook al vanaf zaterdag 28 december start. Op zondag 29 december zullen wij gesloten zijn.

Verbod op Babypijl en Romeinse Kaars
Uit onderzoek is gebleken dat veel vuurwerkongelukken met klein en onvoorspelbaar vuurwerk gebeuren. In 2014 heeft de Vuurwerkbranche daarom zelf het besluit genomen om geen Babypijlen meer in te kopen met als voornemen de verkoop van dit artikel in 2015 te beëindigen. In het voorjaar van 2015 heeft de Overheid aangekondigd dat niet alleen de Babypijl maar ook de Romeinse Kaars om dezelfde reden verboden zal gaan worden. Romeinse Kaarsen met een diameter kleiner dan 8mm zijn sinds dat jaar verboden en mogen daarom niet meer worden verkocht. Sinds 1 januari 2016 zijn alle Romeinse Kaarsen verboden dus ook de grotere.

Geen verbod op single shots - mortieren - Thunderking
Via verschillende kanalen zijn er berichten verspreid dat de single shot, ook wel mortier of Thunder King, vanaf dit jaar verboden is. Dit klopt niet. Wel wordt er gesproken over een mogelijk toekomstig verbod op de kleinere single shots maar voorlopig is hier nog geen officieel besluit over genomen. De kans is dus wel aanwezig dat er ooit eventueel een verbod op komt maar wanneer dat gaat gebeuren zullen we af moeten wachten.

Andere vragen?
Tot zover, mocht je vragen hebben over de Vuurwerk wet- en regelgeving stel ze gerust via ons contactformulier. We beantwoorden jouw vragen graag!